Bed and Breakfast Ameland

Bed and Breakfast op Ameland

Ameland bestaat uit drie eilanden die aan elkaar zijn gegroeid. De eilanden zijn door de aanleg van stuifdijken in de 19e eeuw met elkaar verbonden. Aangenomen mag worden dat Ameland al bewoond was in de tweede helft van de achtste eeuw.

Op Ameland zijn diverse Bed and Breakfast te vinden.

 
 
Uw Bed and Breakfast op deze plek? Foto's of tekst.
Prijs 45,00 per jaar ex btw.
info@010webvertising.nl

Het Wad op Ameland
Het weidse Wad met zijn vergezichten, is in het dichtbevolkte Nederland nog een plaats, waar men midden in de zomer, nog helemaal alleen kan
zijn. Vanaf Ameland biedt de Waddenzee in elk jaargetijde een prachtig schouwspel. Bij vloed is het een grote zee en bij eb een ingewikkeld landschap van slikken, geulen en zandplaten. Door eb en vloed is er een rijkdom aan planten en dieren ontwikkeld.

De prilste voortekenen voor het ontstaan van het waddeneiland Ameland ontstonden na de laatste ijstijd. De temperatuur ging omhoog, de ijskappen smolten, de zeespiegel steeg en voor onze omgeving betekende het vooral dat de Noordzee oprukte in de richting van ons land. - Bron: vvvameland.nl
 

Ameland bestaat uit drie eilanden die aan elkaar zijn gegroeid. De eilanden zijn door de aanleg van stuifdijken in de 19e eeuw met elkaar verbonden. Aangenomen mag worden dat Ameland al bewoond was in de tweede helft van de achtste eeuw.
Bron: vvvameland.nl
 

010 webdesign

Bed and Breakfast op Ameland is een onderdeel van Bed and Breakfast - Start .nl
Overige Bed and Breakfast in Nederland  *  Bed and Breakfast in Brabant